Er zijn verschillende manieren waarop je als onderneming iets terug kunt doen voor de samenleving. Ook Vinites staat als bedrijf midden in de maatschappij, waarbij maatschappelijk verantwoord ondernemen voor ons als organisatie van groot belang is. Vinites zoekt voortdurend de ideale balans tussen Profit (economische prestaties), People (de sociale kant van bedrijfsvoering) en Planet (ecologische randvoorwaarden). Dat uit zich in een duurzame bedrijfsvoering en levering en in de zorg voor omgeving en medewerkers. MVO is voor Vinites belangrijk, het product waarmee wordt gehandeld is immers gebaat bij een goed milieu. Maar ook de mensen moeten zich goed voelen bij Vinites. De participatie in een aantal sociale projecten en stichtingen vormt tevens een mooi onderdeel van het MVO-beleid. Vinites ondersteunt diverse goede doelen en organisaties die een bijdrage leveren aan de hele gemeenschap of specifieke hulpbehoevende groepen, waaronder bijvoorbeeld Spieren voor Spieren en Fonds Slachtofferhulp.

Stichting Spieren voor Spieren zet zich in voor kinderen met een spierziekte. Vinites ondersteunt de stichting in natura, door producten te leveren voor bijvoorbeeld een veiling en gala.

Fonds Slachtofferhulp zet zich in om slachtoffers van ongevallen of geweld op te vangen en te begeleiden. Vinites stelt gratis producten beschikbaar voor onder andere een veiling, gala en als relatiegeschenk. Daarnaast doet jaarlijks een medewerker van Vinites mee met de jaarlijkse Dam tot Damloop in vorm van een sponsorloop.

Zie onze corporate responsibility pagina op onze website voor de andere doelen die wij ondersteunen: https://vinites.com/corporate-responsibility