Wine in Moderation

Wereldwijd wordt onderkend dat het nuttigen van alcoholische dranken niet zonder risico is. Dit geldt ook voor wijn. Teveel alcohol is niet goed voor de gezondheid. Net zo min als teveel suiker, teveel vet of te weinig bewegen.

Omdat wijn drinken ook positieve kanten kent, is het van belang dat wijndrinkers weten wat verantwoorde wijnconsumptie precies inhoudt. Daarom is Wine in Moderation ontwikkeld, een internationaal initiatief dat lokaal per land wordt ondersteund. Door aansluiting kan Nederland profiteren van de internationale kennis op het gebied van verantwoorde wijnconsumptie. In Nederland is de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW) initiator van het internationale Wine in Moderation-initiatief. De KVNW heeft verantwoorde wijnconsumptie altijd gesteund en was één van de oprichters van STIVA en de reclamecode voor alcoholische dranken.

De KVNW neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid bi de verstrekking van wijn en wil verantwoorde wijnconsumptie bij de consument verder stimuleren. ‘Wim over wijn’ is daarvoor het platform voor de Nederlandse consument.

Geniet van wijn maar drink met mate

Ik ben Wim. En ik hou van wijn. Maar niet teveel. Zo blijft wijn iets bijzonders. Want juist als ik met mate drink, komen de wijn én het moment echt tot hun recht. Daarom is het goed je te realiseren hoe en hoeveel je drinkt. Wine in Moderation noemen ze dat internationaal. Afgekort is dat Wim; en dat ben ik. Genieten is gezond, zeg ik altijd. Daarom vertel ik je graag hoe je door matig te drinken, echt van wijn kunt genieten.

Hou je van wijn en wil je meer weten?

Kijk dan op www.wimoverwijn.nl.

Vinites is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en steunt daarom de Wim-campagne. Wij zouden het op prijs stellen als u ons ondersteunt deze campagne tot een succes te maken door de communicatie richting de consument te gebruiken.